444 7 330

E-SAĞLIK

DÜNDEN BUGÜNE BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
Nöroşirürji, sinir anlamına gelen “nöro” ve cerrahi anlamına gelen “şirürji” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Özellikle 19. yüzyılın başlarında sterilizasyon kavramının tanınması ve anestezi alanındaki gelişmeler cerrahi girişimler açısından dönüm noktası olmuştur. 14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde “Tıphane” nin kurulması ile, o günün koşullarında modern tıbbın bizdeki tohumları da atılmıştır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Cemil Paşa ile birlikte birçok cerrahi işlemlerin yanı sıra bazı nöroşirürjikal operasyonların da yapıldığını bilmekteyiz.

 

Ülkemizdeki Beyin ve Sinir Cerrahisi uygulamaları dünyadaki gelişimine paralel bir seyir göstermiş ve birçok alanda da öncülük etmiştir. Özellikle ağrı tedavisi, fonksiyonel nöroşirürji alanına giren bazı uygulamalar ülkemizin yetiştirdiği Beyin Cerrahları tarafından tanımlanmış ve dünyaya anlatılmıştır. Değerli Hocamız Mahmut Gazi Yaşargil tarafından beyin damarlarının ve beyinin derin yapılarının anatomik detaylarının tarif edilmesi, mikrocerrahi tekniklerinin beyin cerrahisi ameliyatlarına kazandırılması dünyadaki nöroşirürji biliminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

 

Mikrocerrahi, cerrahi mikroskop eşliğinde, olabilecek en küçük vücut kesisi ile, normal göz ile kullanılamayacak kadar küçük ve sağlam olacak şekilde özel olarak üretilmiş cerrahi aletler yardımıyla ameliyat yapılması işlemidir. Bu sayede her milimetresinin bir görevi olan beyin ve sinir dokusuna zarar vermeden, beyin cerrahisi alanına giren her türlü ameliyatı yapmak mümkün olabilmektedir. Bu yönüyle mikrocerrahi diğer cerrahi uygulamalara göre farklı bir tecrube ve donanım gerektirmektedir.

 

Hastanemiz mikrocerrahi yöntemiyle yapılan bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi toplumda sık görülen hastalıkların cerrahi tedavisinde kendisini kanıtlamıştır. Yeterli donanıma ve eğitimli personele sahip yoğun bakım ünitesiyle birlikte hastalar için ameliyat sonrası dönemde yakın ve yoğun bakım gerektiren beyi tümörü, beyincik sarkması, beyin kanaması gibi özellikli beyin cerrahisi ameliyatları da başarıyla yapılmaktadır. Bel ve boyun omurlarının kayması, omurilik tümörleri, omurga kırıkları gibi ameliyatlar da hastanemizde yaptığımız diğer ameliyatlar arasındadır.
Ayrıca tedavisini üstlendiğimiz hastalıkların akademik anlamda değerlendirilmesi ve paylaşılarak literatüre kazandırılması açısından çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma tarzımız, hastalarımıza uyguladığımız tedavilerin güncel olmasını sağladığı gibi, karşılaştığımız hastalıklardan bilimsel anlamda bizden başka beyin cerrahlarının da faydalanabilmesine imkan vermektedir.

 

Sağlıklı günler dilerim.
Op.Dr. Tekin ÖZCAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi

ONLINE SERVİSLER
HABERLER & DUYURULAR